Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

13/06: Workshop by Ardi Kolah:
17:00 – 19:00
OTEAcademy, Σ01014/06: Conference: Divani Caravel Hotel

Στόχος του συνεδρίου

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερώσει την ευρεία ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών της ευρωπαϊκής αγοράς σχετικά με τις αλλεπάλληλες εξελίξεις στο πεδίο της προστασία των δεδομένων, να ενισχύσει τον διάλογο αναφορικά με τις business αντίκτυπο των κανονιστικών διατάξεων κυρίως όμως να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη διαμόρφωσης επιχειρησιακής κουλτούρας διαφάνειας και accountability, σε ο,τι αφορά τη διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR