Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Δήλωση συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής

1η συμμετοχή: 275 €
Πακέτο 3 συμμετοχών: 615 €
Πακέτο 5 συμμετοχών: 960 €

(Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%)

Επιλέξτε αριθμό συμμετοχών

1.

* Απαραίτητα πεδία

Online RegistrationΣημ.: Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών επικοινωνήστε με τη Χαρά Κατσαρού, τηλ.: 210 661 7777, (εσωτ. 153), fax: 210 6617 778, email: xkatsarou@boussias.com

  • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
SAS
  • SPECIAL SUPPORTER
IBM
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR